Stichting & ANBI

Break Free Worship is een stichting en is bezig met de aanvraag van een ANBI status van de Belastingdienst

  1. TENAAMSTELLING

Stichting Break Free Worship
Leerdam
Kvk nummer 77122070
RSIN nummer 860908045
IBAN NLxxxxxxxxxxxxxxx

  1. POSTADRES

Copierlaan 124, 4143GD Leerdam

  1. DOEL STICHTING BREAK FREE WORSHIP

Het verspreiden van het christelijk geloof door middel van muzikale en culturele bijeenkomsten, dit in de ruimste zin van het woord.

  1. HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Het verspreiden van het christelijk geloof en het aanbidden van God door middel van muzikale christelijke en culturele bijeenkomsten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

  1. BESTUUR

Jeffrey van Meeuwen

Voorzitter

Bert-Jan Verburg

Secretaris

Ron Zwijnenburg

Penningmeestser

6.  BELONINGSBELEID

Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs-)taken.

7.  JAARVERSLAG

Nog niet beschikbaar.

Jeffrey van Meeuwen

Bert-Jan Verburg

Ron Zwijnenburg

6.  BELONINGSBELEID

Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs-)taken.

7.  JAARVERSLAG

Nog niet beschikbaar.