Je kunt ons werk ook financieel ondersteunen. De giften zullen wij gebruiken voor de ontwikkeling als band. Daarnaast hebben wij de visie om nieuwe aanbiddingsmuziek te maken voor Nederland en omgeving. Je gift wordt gebruikt om deze visie te bekostigen. Hierbij kun je onder andere denken aan de aanschaf van apparatuur, het huren van repetitieruimte, studies volgen om toegerust te worden en merchandise.

Break Free Worship is ondergebracht binnen stichting Vuur en Vlam. Zij hebben een anbi- status waardoor een gedeelte van de gift kan teruggevorderd bij de belastingdienst. Je kunt jouw gift overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL42RABO0330191179 t.a.v. Bonfire. Vul bij de omschrijving in dat het gaat om een gift aan Break Free Worship. Onwijs bedankt voor het zaaien in onze bediening in Nederland!